อุปกรณ์สำคัญสำหรับการเชื่อมคือแก๊สเชื่อม

คบเพลิงส่วนตัวของคุณแล้วยังมีอุปกรณ์เชื่อมที่หลากหลายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประเภทของแก๊สเชื่อมที่ช่างเชื่อมใช้จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขากำลังจะใช้และประเภทของการเชื่อมที่พวกเขาจะทำ แก๊สเชื่อมมจะถูกใช้ในการทำทุกชนิดของการเชื่อมที่ช่างเชื่อมทำ อาจรวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ปรับแต่งเองหรืออาจหมายถึงคุณจะใช้อุปกรณ์จับยึดแบบพิเศษหรือเครื่องมือตัดขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่คุณจะใช้งานหรือชนิดของการเชื่อมที่จะต้องทำ คุณอาจต้องใช้เครื่องเชื่อมหรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ

ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการยกตารางแก๊สเชื่อม

แครชและอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษหรืออุปกรณ์ทำความร้อนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังเชื่อม อาจเห็นได้ชัดว่าบุคคลที่เชื่อมงานอดิเรกเพื่อทำการซ่อมแซมหรือฟื้นฟูโครงการขนาดเล็กที่บ้านจะใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ จากผู้ที่ทำงานเชื่อมเป็นอาชีพ อย่างไรก็ตามแก๊สเชื่อมบางประเภทจะเหมือนกัน แก๊สเชื่อมแต่มันอาจจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปตัวอย่างเช่นไฟฉายอะเซทิลีนถูกใช้ในการเชื่อมไม่ว่าบุคคลนั้นจะทำงานหรือทำเครื่องประดับ อย่างไรก็ตามประเภทของไฟฉายจะแตกต่างกัน แต่จะให้ฟังก์ชั่นเดียวกัน

แก๊สเชื่อมเหล็กจะรวมถึงไฟฉาย แต่ยังรวมถึงก๊าซและอุปกรณ์ความปลอดภัยและทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของการเชื่อมที่ช่างเชื่อมจะทำ การเชื่อมอาร์คจะต้องใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างจากคนที่เป็นเครื่องตัดพลาสม่า ทั้งคู่จะต้องมีหมวกกันน็อกบางประเภทที่หยุดการแผ่รังสียูวีและประกายไฟจากการเข้าสู่เสื้อผ้าและดวงตาหรือผิวหนัง

นอกจากนี้ยังมีก๊าซที่ใช้ในการเชื่อมบางรูปแบบ

สิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของการเชื่อมที่กำลังดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถซื้อเป็นถังเดี่ยวหรือถังคู่และพวกเขาสามารถมีหนึ่งก๊าซหรือส่วนผสมของก๊าซ ลวดเชื่อมและอิเล็กโทรดเป็นส่วนสำคัญของแก๊สเชื่อมเพราะเป็นสิ่งที่สร้างประกายไฟที่ต้องการในไฟฉาย ขึ้นอยู่กับปืนเชื่อมและกระบวนการที่คุณกำลังทำคุณจะใช้อิเล็กโทรดที่เข้าไปในปืนและถูกป้อนอย่างต่อเนื่องสำหรับกระบวนการทั้งหมดหรือลวดที่ทำเช่นเดียวกัน

เมื่อคุณกำลังพิจารณาแก๊สเชื่อม คุณสามารถซื้อใหม่หรือใช้แล้วและคุณสามารถเช่าหรือเช่า ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่คุณทำ หากคุณมีงานชั่วคราวที่ต้องทำอาจเป็นการดีกว่าถ้าคุณเช่าหรือแก๊สเชื่อม หากคุณกำลังจะทำงานเมื่อเวลาผ่านไปในการเชื่อมประเภทเดียวกันคุณอาจต้องการซื้ออุปกรณ์ใหม่หรือใช้แล้ว เมื่อคุณเริ่มจากการเป็นช่างเชื่อมเป็นครั้งแรกคุณควรพูดคุยกับคนที่อยู่ในวงการค้าขายนานขึ้นเพื่อดูว่าพวกเขาใช้อุปกรณ์ประเภทใด